Thurow Consulting

Vi utvecklar människor och företag

Thurow Consulting arbetar med affärsutveckling inom detaljhandeln. Vi går från ord till handling genom att utveckla och förankra idéer och strategier till hållbara processer. Vår ambition är att skapa tydliga mål och verktyg som utvecklar affärskunnandet hela vägen ut i butiksledet.

Exempel på uppdrag:

  • analys av marknader, kunder, försäljning
  • analys och utveckling av butikskoncept
  • utveckling av affärs- och marknadsstrategier
  • utveckling av varumärkes- och kommunikationsstrategier

Karlavägen 87, 114 59 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)70 664 6731